Social Return

  • 0


Als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer pakt Brandwijk haar verantwoordelijkheid. Vanuit een intrinsieke motivatie zit MVO al jaren in ons bloed. Wij maken bewuste keuzes en zijn continue bezig onszelf hierop te verbeteren. Brandwijk ondersteunt de Sustainable Development Goals zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Vanuit onze invloed leveren wij een actieve bijdrage aan een aantal van deze Sustainable Development Goals, onder andere op het gebied van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, kansengelijkheid en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen. Brandwijk streeft naar social return, dit is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sluit perfect aan bij doel 5 en 8.

SDG 5 is er op geënt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming. Bij de inpakkers en medewerkers die werken aan de themapakketten, wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen. Zowel bij de vaste medewerkers en de inpakkers is 70% vrouw. Het management van Brandwijk bestaat uit 3 vrouwen en 1 man. 

Bij Brandwijk is niemand op voorhand uitgesloten, zo is ook ons bedrijfspand ingericht met alle faciliteiten die nodig zijn om iedereen welkom te heten. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen en begeleiding bij toetreding tot de arbeidsmarkt. Ook jongeren krijgen de kans om in te stromen en intern door te groeien, wij stimuleren en faciliteren dit graag. We zijn gecertificeerd als partner voor stages vanuit scholen. Daarnaast zijn er verschillende normen opgenomen in ons personeelsbeleid. Zo sturen we actief op het realiseren van een 5% tot 10% invulling van ons inpakteam met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Daarnaast geven we medewerkers de ruimte om mantelzorg en/of kinderzorg activiteiten op te pakken indien de omstandigheden daarom vragen. 
  • 0